Политика конфиденциальности

ПОВІДОМЛЕННЯ

СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА ОБРОБКУ ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист персональних  даних»  (далі  –  Закон)  Товариство  з  обмеженою

відповідальністю  «Ернерінг»  повідомляє Вам про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю « Ернерінг »  є володільцем Ваших персональних даних та Ваші персональні дані можуть бути включені до Бази персональних даних контрагентів Товариства з обмеженою відповідальністю « Ернерінг ».

Відповідно до Закону Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернерінг» повідомляє, що Ви, як суб`єкт персональних даних маєте наступні права:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Мета збору та обробки персональних даних:

а) здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю « Ернерінг » своєї фінансово-господарської діяльності, у

тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб’єктом персональних даних за допомогою засобів зв’язку;

б) захисту Товариством  з  обмеженою  відповідальністю  « Ернерінг»  своїх  прав  та  інтересів,  у  т.ч.  передача персональних даних фінансовим установам (ураховуючи, зокрема, але не виключно, страховим та банківським компаніям), державним, судовим та правоохоронним органам;

в) здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю « Ернерінг » прав та виконання обов’язків за іншими відносинами між Товариством з обмеженою відповідальністю « Ернерінг » та суб’єктом персональних даних;

г) ведення бухгалтерського та податкового обліку, надання контролюючим органам обов’язкових звітів відповідно до діючих вимог чинного законодавства.

Склад та зміст персональних даних, що збираються Товариством з обмеженою відповідальністю « Ернерінг » –дані, що добровільно надані Вами при встановленні ділових відносин  (в  т.ч.  укладенні  договорів)  з  Товариством  з  обмеженою  відповідальністю « Ернерінг », зокрема: прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, громадянство, стать, вік,місце проживання (фактична та адреса реєстрації місця  проживання),  номери  засобів  зв’язку,  у тому числі: номери телефонів/факсу (втому числі робочий, мобільний, номер телефону за адресою реєстрації місця проживання або фактичного проживання), адреса електронної пошти, дані паспортного документа, або іншого документа, що посвідчує Вашу особу/паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує Вашу особу (в тому числі серія, номер, ким та коли виданий документ, що посвідчує особу, а також вся інша інформація, зазначена в такому/таких документі(-ах), ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки, сімейний стан, рівень освіти, спеціальність/професія, трудова діяльність (в тому числі, місце роботи, посада, стаж та досвід роботи), соціальний та майновий стан, фінансова інформація (зокрема, номери та інші реквізити рахунків (у тому числі рахунки, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток), відкритих у банках, умови укладення, зміни, розірвання, виконання договорів, що укладені та/або укладатимуться Товариством з обмеженою відповідальністю « Еренерінг » з Вами як фізичною особою у майбутньому (надалі – Договір),стан заборгованості за Договором, виконання зобов’язань за Договором, інформація  про  зміни,  розірвання,  виконання  відповідних  Договорів.

Доступ до Ваших персональних даних, що включені до Бази персональних даних контрагентів Товариства з обмеженою відповідальністю « Ернерінг », третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.