Ціни на електричну енергію

Автор Admin

Шановні споживачі електричної енергії та споживачі універсальної послуги, повідомляємо Вас, що на сьогоднішній день відбулось коливання ціни електричної енергії на ринку.

20.10.2019 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19.09.2019 N114-IX (далі – нова редакція Закону).

Відповідно до пункту 5 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» нової редакції Закону процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону.

Разом з тим пунктом 6 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» нової редакції Закону передбачено, що договори про закупівлю, укладені у порядку та на умовах, установлених до введення в дію цього Закону, виконуються в повному обсязі до закінчення строку, на який такі договори були укладені. Зміни до таких договорів вносяться у порядку та на умовах, встановлених до введення в дію цього Закону.

Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі»

– зміни ціни за одиницю товару можливе не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

В травні 2020 р. відносно квітня 2020 р. відбувалось коливання ціни електричної енергії на ринку в розмірі 7,68%.

Враховуючи вище наведене та керуючись чинним законодавством України ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ» повідомляє про зміну ціни за одиницю товару в межах 10 % з 16.06.2020 року, що не перевищуватиме розмір коливання.