Зміна ціни

Автор Admin

Шановні споживачі електричної енергії та споживачі універсальної послуги, повідомляємо Вас, що на сьогоднішній день відбулось коливання ціни електричної енергії на ринку.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» (редакція на дату укладання договору):

– збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, – не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії.

Хочемо зазначити, що в лютому 2021 р. відносно січня 2021 р. відбувалось коливання ціни електричної енергії на ринку в розмірі +47,8%.

Відповідне підтвердження коливання ціни за одиницю електричної енергії надає уповноважений орган, установа чи організація, в тому числі Торгово-Промислова Палата України або її територіальними підрозділами, у вигляді – Цінова довідка, що є додатком до даного листа.

Відповідно до п. 1 ст. 11 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні» торгово-промислові палати мають право:

  •  проводити на замовлення українських та іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їх вартість;
  •  видавати інформаційні, довідкові, рекламні та методичні матеріали з питань своєї діяльності, а також газети, журнали та інші друковані матеріали для забезпечення підприємницької діяльності.

Відповідно до п. 2 ст. 11 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні» методичні та експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов’язковими для застосування на всій території України.

Враховуючи вище наведене та керуючись чинним законодавством України ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ» повідомляє про зміну ціни.