Споживачам

Реєстраційні документи

Постанова НКРЄКП по видачу ліцензії

Договір на постачання електроенергії

Договір на постачання електроенергії

Додаток 1 – Заява приєднання

Комерційні пропозиції

Додаток 3 – Обсяги очікуванного споживання

Форма для подачі лімітів (погодинна)

Опитувальник

Приклади-роз’яснення виставлення рахунків із поясненням кожного елемента рахунка

Додаток до рахунку

Звіт з якості (Форма № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна))

Звіт з якості 3 квартал 2021 року

Звіт з якості 2 квартал 2021 року

Звіт з якості 1 квартал 2021 року

Структура виробництва електроенергії в Україні

Добовий графік виробництва та споживання електричної енергії (офіційні дані НЕК “Укренерго”)

Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів

Цей Порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеці споживачів і створений для оперативного реагування і швидкої локалізації подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві.
І. Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії яка становить загрозу електробезпеці:

  1. Строк подачі інформації: Негайно
  2. Кому подається інформація:
    Для працівників – безпосередній керівник працівника або інша уповноважена особа на підприємстві.
    Для споживачів – центр обслуговування споживачів ТОВ «ЕРНЕРІНГ».
  3. Порядок дій: У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на землю чи падіння дерева на провода повітряних ліній безпечна відстань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося, через засоби зв’язку або нарочним безпосередньо керівника або іншу уповноважену особу на підприємстві, для споживачів – центр обслуговування споживачів ТОВ «ЕРНЕРІНГ» за телефонами: +38(044) 599-32-99,

ІІ. Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію яка становить загрозу електробезпеці

  1. Строк подачі інформації: Негайно
  2. Кому подається інформація: У разі пожежі на об’єктах: повідомити за допомогою засобів зв’язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОДС, центр обслуговування споживачів ТОВ «ЕРНЕРІНГ» за телефонами: +38(044) 599 32 99
  3. Порядок дій: Керівники на місцях, перш за все, повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати, за необхідності, надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій.

Інструкція про порядок подання звернень/скарг/претензій

Instr

Процедура розгляду звернень/скарг/претензій

Proc

Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій за їх недотримання 

Por

Розрахунки

Розрахунок збитків

Розрахунок втраченої вигоди